Americanlimousine

Frågor vi ofta får

  1. Får vi ha Limousinen i en timme från vi kliver in:
    Det beror på tid / dag och gällande trafik / köer rusningstrafik.